Wettelijke vermeldingen en Privacy

Wettelijke vermeldingen

Dit is de website van Automatic Systems, statutair gevestigd te Avenue Mercator 5, 1300 Waver, België. Het telefoonnummer is +32 (0) 10 23 02 11. U kunt ook contact opnemen per e-mail: asmail@automatic-systems.com. Doel van deze website is om informatie te verstrekken over Automatic Systems, een dochteronderneming van het Franse bedrijf IER, dat zelf deel uitmaakt van de Bolloré-groep.

Met Automatic Systems worden alle bedrijven bedoeld die eraan verbonden zijn en waarbinnen Automatic Systems, direct of indirect, een effectieve controle uitoefent.

Door het gebruik van deze website erkennen bezoekers dat zij kennis hebben genomen van de onderstaande wettelijke vermeldingen en deze aanvaard te hebben.

Automatic Systems doet haar uiterste best om de informatie op deze website tijdig bij te werken en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud te wijzigen. Automatic Systems kan evenwel niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze website ter beschikking is gesteld, met inbegrip van alle hyperlinks of andere koppelingen die direct of indirect gebruikt worden vanaf deze website. Ook worden bezoekers uitgenodigd om de informatie op een andere manier te controleren, inclusief door contact op te nemen met het bedrijf.

Bijgevolg wijst Automatic Systems elke verantwoordelijkheid af voor eventuele onnauwkeurigheden, onjuistheden of onvolledigheden met betrekking tot de informatie op deze website; voor enige schade die voortvloeit uit handelingen van derden die leiden tot wijzigingen in de op de website beschikbare informatie; en meer in het algemeen voor enige directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, als gevolg van de toegang van een persoon tot de website of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, evenals het gebruik van de website en/of de geloofwaardigheid die wordt gehecht aan enige informatie die direct of indirect afkomstig is van deze website.

De informatie op deze website mag niet beschouwd worden als een aansporing om te investeren. Deze informatie mag in geen geval worden geïnterpreteerd als colportage en vormt geen aanbod tot inschrijving, aankoop of ruil van aandelen of andere effecten van de Bolloré-groep. Ze zijn dan ook niet gecontroleerd door de bevoegde instanties, zoals vereist in het kader van procedures voor openbaar beroep op het spaarwezen.

Tenzij anders aangegeven zijn de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de documenten op deze website en alle elementen gemaakt voor deze website, de het exclusieve eigendom van Automatic Systems, dat geen enkele licentie of enig ander recht verleent dan het bezoek van de website. Namelijk In het bijzonder zijn de op de website vermelde handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van de betreffende entiteiten van Automatic Systems. Reproductie van alle documenten op deze website is alleen toegestaan voor zuiver informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie of het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is dan ook uitdrukkelijk verboden.


Privacybeleid

Door deze website te bezoeken, erkent u ons privacybeleid te hebben aanvaard. Automatic Systems behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Elke bezoeker die informatie verstrekt aan Automatic Systems, zoals wanneer hij ons contactformulier invult, stemt in met de volledige overdracht van de rechten met betrekking tot deze informatie en geeft Automatic Systems toestemming deze naar eigen goeddunken te gebruiken. De informatie die op deze manier door de bezoeker aangeleverd wordt, zal als niet-vertrouwelijk beschouwd worden en moet nauwkeurig, legaal en niet schadelijk voor de belangen van derden zijn.

Iedereen die op een pagina van deze website vermeld wordt, mag zijn/haar recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, uitoefenen door contact op te nemen op het volgende adres:

Automatic Systems SA
Avenue Mercator 5
1300 Waver
Belgïe
Tel. : +32-(0)10 23 02 11
Fax : +32-(0)10 23 02 02
E-mail : communication@automatic-systems.com


Links naar andere websites

Onze website kan links naar websites van derden bevatten. Houdt u er rekening mee dat het privacybeleid van Automatic Systems niet van toepassing is op deze sites en dat Automatic Systems niet verantwoordelijk is voor de inhoud of het privacybeleid dat op deze sites van toepassing is.


Cookies

De website van Automatic Systems gebruikt “cookies” om het bezoek van elke bezoeker gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt, om zo uw volgende bezoek te verbeteren en informatie te verschaffen aan de eigenaars van de bezochte websites.

De cookies die wij gebruiken op onze website, zijn:

–          Een cookie dat de weergave van een pop-up-venster controleert, waarin de bezoeker een andere regionale website kan kiezen dan de website die door de geolocatiefunctie wordt voorgesteld.

–          Een cookie die de gewenste taal en regio voor de gebruiker onthoudt.

–          Technische cookies gerelateerd aan het content management tool TYPO3.

–          Cookies van “Google Analytics”: Deze verzamelen informatie voor statistische doeleinden over uw gebruik van de website, zoals de pagina’s die u bezoekt en de tijd die u er doorbrengt. Deze informatie wordt anoniem verzameld.

Als u deze cookies wilt verwijderen, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen. In uw browser kunt u ook uw instellingen voor deze cookies aanpassen. U kunt de browser zo instellen dat het gebruik van cookies voorkomen wordt, dat u altijd een melding krijgt wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat de browser de cookies vervolgens van uw harde schijf verwijdert. In dat geval kan de goede werking van onze websites niet meer in alle omstandigheden gegarandeerd worden (https://www.automatic-systems.com/nl/#popin-cookies).


You seem to be navigating from the United States or Canada.
Please continue your visit on our North American website.