Omgeving

Automatic Systems, een dochtermaatschappij van de Bolloré-groep, verbindt zich ertoe een milieubeleid toe te passen om haar activiteit met het grootst mogelijke respect voor het algemeen belang uit te oefenen, overeenkomstig de nationale wetgeving en de internationaal richtlijnen.


BSO ISO 14001

Het milieucharter van de Automatic Systems-groep geeft vaste vorm aan deze verbintenis ten gunste van het milieu. De groep wil op lange termijn meewerken aan de bescherming van het milieu door de volgende principes te hanteren :

Ontwikkeling en productie

70% van de kosten en 80% van de sociale- en milieueffecten worden bepaald gedurende de ontwerpfase, het is belangrijk om de milieuprestaties van producten vanaf het ontwerpproces te integreren en tegelijkertijd de duurzaamheid van producten te verhogen.

  • Toepassing van de milieuvoorschriften vanaf de ontwikkeling van de producten om voorrang te geven aan het gebruik van duurzame en niet-vervuilende energiebronnen, en om producten met lage milieubedrijfskosten aan te bieden
  • Ontwikkelen van producten met een lange levenscyclus ter verbetering van de duurzaamheid
  • Continue verbetering en preventie van de verontreiniging als gevolg van de producten die wij produceren en de activiteiten die wij realiseren
  • Beheer van de installaties van de groep met inachtneming van de plaatselijke wetten, normen en voorschriften, waarbij in het bijzonder regelmatig milieuaudits worden gehouden.

Alle producten die momenteel door Automatic Systems worden geleverd, voldoen aan de richtlijnen 2002/95/EG en 2011/65/EG (RoHS 2) van het Europees Parlement over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen. Open het certificaat.

Middelen en opleiding

  • Vermindering van de blootstelling van het personeel en van mensen die zich in de buurt van de locaties bevinden aan milieu-, gezondheids- en veiligheidsrisico’s, door gebruik te maken van veilige technologie en aangepaste operationele procedures
  • Aanwending van de noodzakelijke financiële en menselijke middelen voor de bewustmaking en opleiding van het personeel van de groep om permanente verbetering op het gebied van milieu te bevorderen.

Relaties met onze belanghebbenden

  • Naleving door de leveranciers en onderaannemers van Automatic Systems van de eisen van de groep op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid
  • Regelmatige en transparante communicatie van de groep ten opzichte van haar klanten, aandeelhouders en partners over het milieuaspect van onze installaties en onze producten.

Hier downloaden de Milieucharter van de Automatic Systems-groep

ISO 14001 PDF


You seem to be navigating from the United States or Canada.
Please continue your visit on our North American website.