High Security

Automatic Systems biedt u een assortiment inschuifbare palen en obstakels (of “road blockers”) aan, waarmee u een locatie kunt beschermen en tegelijkertijd op een selectieve manier bepaalde voertuigen kunt doorlaten.

Slagbomen

De slagbomen controleren de toegang van het voertuig ter hoogte van de toegangswegen tot de beveiligde plaats.
Ze bewegen verticaal of draaien om de toegang van de voertuigen toe te laten of te beperken en dit op heel brede lanen.

Road Blockers

De intrekbare obstakels zijn resistente en antiterroristische slagbomen die geplaatst worden in uiterst gevoelige zones waar niet-toegelaten voertuigen onderworpen zijn aan strenge toegangsbeperkingen.

Bollards

De zuilen zijn verticale obstakels die geïnstalleerd werden om voertuigen te controleren of te sturen in zones zoals rijwegen, speelterreinen, straten, winkelcentra, parken, landschappen, paden en tolzones.

Accessoires en Opties

Er bestaan heel wat accessoires of opties voor de zuilen, de intrekbare obstakels of de slagbomen.

You seem to be navigating from the United States or Canada.
Please continue your visit on our North American website.