SITE MERCATOR VAN AUTOMATIC SYSTEMS IN WAVER BEKROOND MET LABEL NATUURNETWERK ONDERNEMINGEN

Waver, België (27 mei 2024) – AUTOMATIC SYTEMS kondigt met trots aan dat zijn Mercator-productiesite in Waver, België, vorig jaar het label Nature Network Entreprises heeft gekregen. Dit label, toegekend door de milieuorganisatie Natagora, erkent het engagement van de site op het vlak van biodiversiteit en haar bijdrage tot het behoud van het milieu.

Het Natuurnetwerk: een Natagora project

Natagora wil de natuur beschermen door de achteruitgang ervan te voorkomen en de biodiversiteit in staat te stellen zich te herstellen in harmonie met menselijke activiteiten.

Bij het toekennen van het Natuurnetwerk Label, verwijst Natagora naar haar handvest om de ecologische praktijken van kandidaat-bedrijven en hun impact op het milieu rigoureus te beoordelen.

Dit handvest omvat de volgende vijf verbintenissen, voorgesteld door Natagora:

 • “Afzien van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
 • De natuurlijke omgeving behouden en geen menselijke activiteiten ontwikkelen die leiden tot de vernietiging ervan
 • De voorkeur geven aan inheemse planten die in het wild voorkomen
 • De spontaniteit en diversiteit van wilde dieren aanmoedigen
 • Invasieve soorten bestrijden”.

Concrete initiatieven voor het milieu

Bij AUTOMATIC SYTEMS geloven we sterk in het belang van de bescherming en de bevordering van de lokale biodiversiteit. Onze productievestiging in Waver, die het label Nature Network Entreprises heeft gekregen, is een concreet voorbeeld van ons engagement.

Ondanks de minimale hoeveelheid groene ruimten op deze locatie, zijn ze allemaal ontwikkeld om de biodiversiteit te bevorderen, dankzij de steun van Natagora.

Dankzij dit 2-jarenplan, dat in verschillende fasen is opgedeeld (vergadering en inventarisatie, ontwikkeling van een beheersplan, ondertekening van het charter en implementatie van de verbeteringen, follow-up bezoeken), kon AUTOMATIC SYTEMS met succes verschillende ecologische initiatieven implementeren die de Mercator-site aantrekkelijker maken voor de lokale flora en fauna.

Dit zijn enkele van de initiatieven:

 • De grasperkens omvormen tot bloeiende weiden
 • Gekweekte bloemperken vervangen door inheemse hagen en bloemen
 • Invasieve exotische soorten beheren
 • Stoppen met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen

Twee jaar na de implementatie van deze nieuwe praktijken geniet het Mercator-personeel van Automatic Systems nu van een parkeerplaats en wandelpaden die prachtig versierd zijn met inheemse flora en fauna van het Belgisch-Brabantse landschap.

De Natagora-teams waren vol lof over de inspanningen van het personeel van AUTOMATIC SYTEMS en over het nieuwe uitzicht van de groene ruimten op de site.

Kerncijfers en inventaris

 • De gelabelde oppervlakte van de Mercator productiefaciliteit vertegenwoordigt 0,34 ha, d.w.z. 27,2% van de totale oppervlakte van de site en 100% van de groene ruimten.
 • Tijdens de laatste inventarisaties werden 80 verschillende plantensoorten aangetroffen op de hele site (van algemeen tot zeer algemeen variërend). Dit zijn voornamelijk grasland- en weidesoorten.
 • Wat fauna betreft, zal het enige tijd duren voordat nieuwe soorten het recent ontwikkelde gebied koloniseren, maar er zijn al enkele vogelsoorten waargenomen op het terrein, evenals twee vlindersoorten en vier soorten sprinkhanen.

Om AUTOMATIC SYTEMS te helpen bij het visualiseren van het biologische succes op de Mercator-site in Waver, heeft Natagora een “Bioblitz” gecreëerd. Dit is een overzicht van de biodiversiteit die tijdens inventarisatiedagen in de omgeving van de site werd opgemerkt door de specialisten van Natagora, maar ook door andere natuurkenners die de site frequenteren of personeelsleden van het bedrijf.

Een engagement op lange termijn

De toekenning van het label Nature Network Entreprises is een belangrijke stap in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van AUTOMATIC SYTEMS. Wij zijn vastbesloten om op deze weg verder te gaan en onze acties voor de bescherming van het milieu op lange termijn te versterken.

Dit label motiveert ons om nog verder te gaan in onze ecologische initiatieven en we hopen andere bedrijven te inspireren om ons voorbeeld te volgen. Te beginnen met onze site in Lavoisier, eveneens in Waver, België, om vervolgens uit te rollen naar onze andere filialen wereldwijd.

We danken Natagora voor deze erkenning en al onze medewerkers voor hun betrokkenheid bij dit project. AUTOMATIC SYTEMS zal blijven werken aan de implementatie van milieuvriendelijke onderhoudspraktijken voor de sites alsook aan de bevordering van de biodiversiteit rond elk van zijn productiefaciliteiten.

LINKS :

You seem to be navigating from the United States or Canada.
Please continue your visit on our North American website.